ARC ADRIATIC društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

ARC ADRIATIC d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 2004. godine

Kontakt

Radnička cesta 177
Zagreb

☎ +385 1 7777 791

 

OIB36105409083

MBS080505941

HRK 2020 2021
Prihodi 5,95M 7,03M
Dobit (neto) -638,9k 740,4k
Imovina 2,28M 1,87M
Zaposleni 28 4
Prosječna plaća 1,25k 6,66k

Vlasnici i uprava

HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 18,5M 66,2M 23,3M 5,95M 7,03M
Poslovni prihodi 18,5M 66,2M 23,0M 5,90M 6,96M
Poslovni rashodi 22,0M 72,0M 26,8M 6,24M 6,28M
Financijski prihodi 9,88k 27,5k 307,4k 53,9k 76,7k
Financijski rashodi 53,8k 51,9k 53,9k 346,9k 15,4k
Ukupni rashodi 22,1M 72,1M 26,8M 6,59M 6,29M
Dobit ili gubitak razdoblja -3,57M -5,86M -3,57M -638,9k 740,4k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -3,57M -5,86M -3,57M -638,9k 740,4k
Porez na dobit - - - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 720,2k 839,8k 466,2k 109,5k 30,7k
Nematerijalna imovina 70,4k 123,5k 77,7k 31,9k 2,34k
Materijalna imovina 609,9k 691,2k 363,5k 52,5k 3,38k
Financijska imovina 25,0k 25,0k 25,0k 25,0k 25,0k
Potraživanja 14,8k - - - -
Kratkotrajna imovina 18,0M 36,5M 8,08M 2,14M 1,83M
Potraživanja 11,9M 26,4M 5,02M 705,6k 749,9k
Financijska imovina 146,2k - - - -
Novac u banci i blagajni 60,7k 3,32M 3,01M 1,40M 824,1k
Ukupno aktiva 18,9M 38,4M 9,00M 2,28M 1,87M