AMBRO PROMET d.o.o.

Trgovina na veliko odjećom i obućom • osnovano 1999. godine

Kontakt

Kraljevčanska ulica 28
Zagreb

☎ +385 1 4093 563

 

OIB92896896216

MBS080323049

2020 2021
Prihodi 3,41M 4,02M
Dobit (neto) 98,2k 115,2k
Imovina 20,2M 19,9M
Zaposleni 10 6
Prosječna plaća 2,25k 4,15k
2020 2021
Prihodi 453,0k 534,3k
Dobit (neto) 13,0k 15,2k
Imovina 2,69M 2,65M
Zaposleni 10 6
Prosječna plaća 299 550

Vlasnici i uprava

Nikola Palić jedini član d.o.o, direktor
Anton Palić prokurist

AMBRO PROMET d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 6,81M 6,05M 5,72M 3,41M 4,02M
Poslovni prihodi 6,81M 6,04M 5,71M 3,40M 4,01M
Poslovni rashodi 6,34M 5,85M 5,42M 3,20M 3,84M
Financijski prihodi 561 8,87k 13,1k 4,79k 12,1k
Financijski rashodi 202,3k 32,4k 150,8k 83,6k 61,4k
Ukupni rashodi 6,55M 5,89M 5,58M 3,29M 3,91M
Dobit ili gubitak razdoblja 196,7k 105,9k 94,4k 98,2k 115,2k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 262,9k 164,1k 145,6k 121,9k 115,2k
Porez na dobit 66,1k 58,2k 51,2k 23,6k -
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 663,5k 757,5k 626,7k 870,2k 830,7k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 570,5k 664,5k 533,7k 688,9k 649,5k
Financijska imovina 93,0k 93,0k 93,0k 88,2k 88,2k
Potraživanja - - - 93,0k 93,0k
Kratkotrajna imovina 23,3M 22,1M 21,3M 19,4M 19,1M
Potraživanja 5,07M 5,10M 4,31M 3,29M 3,94M
Financijska imovina - - 179,8k 222,8k 451,8k
Novac u banci i blagajni 213,6k 511,6k 336 49,3k 620,2k
Ukupno aktiva 24,0M 22,9M 22,2M 20,2M 19,9M

AMBRO PROMET d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu Zagreb