AMADEUS M.A.J., društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i proizvodnju

AMADEUS M.A.J., d.o.o.

Proizvodnja ostale vanjske odjeće • osnovano 1991. godine

Kontakt

Kamenarka 11
Zagreb

☎ +385 1 6651 710

 

OIB59977670966

MBS080086277

HRK 2020 2021
Prihodi 40,8M 41,5M
Dobit (neto) 7,63M 667,2k
Imovina 57,6M 40,0M
Zaposleni 64 28
Prosječna plaća 2,12k 4,20k

Vlasnici i uprava

TRAPKE AJ d.o.o. jedini član d.o.o.
Ivan Jukić direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 38,4M 38,6M 48,3M 40,8M 41,5M
Poslovni prihodi 38,0M 38,5M 48,3M 40,1M 41,4M
Poslovni rashodi 39,9M 37,4M 45,6M 32,8M 40,8M
Financijski prihodi 324,6k 67,9k - 770,9k 104,6k
Financijski rashodi 257,2k 629,4k 293,3k 397,9k 76,8k
Ukupni rashodi 40,1M 38,1M 45,9M 33,2M 40,9M
Dobit ili gubitak razdoblja -1,77M 537,5k 1,39M 7,63M 667,2k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -1,77M 537,5k 2,36M 7,63M 667,2k
Porez na dobit - - 961,7k - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 35,9M 34,2M 17,3M 11,5M 2,42M
Nematerijalna imovina 952,3k 318,8k 257,2k 10,3k 311,8k
Materijalna imovina 33,0M 32,0M 15,1M 9,57M 1,54M
Financijska imovina - - - - 569,4k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 45,5M 48,2M 49,5M 45,9M 37,6M
Potraživanja 22,5M 20,7M 25,3M 25,6M 34,2M
Financijska imovina 2,05M 2,05M 1,82M 1,01M -
Novac u banci i blagajni 5,75M 8,78M 7,11M 6,05M 2,36M
Ukupno aktiva 81,5M 82,5M 66,9M 57,6M 40,0M