ACCRA d.o.o. u stečaju

Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima

Kontakt

Luka II broj 1
Duće

OIB82434971257

MBS060011322

2018 2021
Prihodi 52,7M 205,5k
Dobit (neto) 463,4k -107,0k
Imovina 54,6M 522,5k
Zaposleni 30 -
Prosječna plaća 3,80k -
2018 2021
Prihodi 6,99M 27,2k
Dobit (neto) 61,5k -14,2k
Imovina 7,25M 69,3k
Zaposleni 30 -
Prosječna plaća 505 -

Vlasnici i uprava

Krunoslav Čović član društva
SEAF-Croatia LLC član društva
Josip Hrga stečajni upravitelj

ACCRA d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

2014 2016 2017 2018 2021
Ukupni prihodi 48,0M 69,6M 63,6M 52,7M 205,5k
Poslovni prihodi 47,8M 67,9M 63,3M 52,4M 205,5k
Poslovni rashodi 45,7M 66,9M 60,8M 49,3M 312,5k
Financijski prihodi 159,1k 1,77M 234,7k 306,5k -
Financijski rashodi 1,57M 1,84M 2,39M 2,69M -
Ukupni rashodi 47,3M 68,7M 63,2M 52,0M 312,5k
Dobit ili gubitak razdoblja 513,2k 684,4k 294,0k 463,4k -107,0k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 672,5k 892,8k 404,7k 632,5k -107,0k
Porez na dobit 159,2k 208,4k 110,6k 169,0k -
2014 2016 2017 2018 2021
Dugotrajna imovina 14,2M 13,7M 12,7M 11,7M -
Nematerijalna imovina 52,8k 203,3k 131,4k 86,4k -
Materijalna imovina 9,39M 8,77M 7,81M 6,86M -
Financijska imovina 4,77M 4,77M 4,77M 4,77M -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 25,5M 34,0M 36,8M 39,0M 522,5k
Potraživanja 17,0M 22,5M 21,7M 21,5M 73,0k
Financijska imovina 835,2k 1,93M 2,04M 4,27M 1
Novac u banci i blagajni 574,1k 69,5k 503,7k 440,2k 449,4k
Ukupno aktiva 41,3M 50,4M 52,4M 54,6M 522,5k

ACCRA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu u stečaju Duće