logo

SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES ONE d.o.o. u likvidaciji

Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavaonicama