SFERRO d.o.o. u stečaju

Trgovina na veliko ostacima i otpacima