NEO ELEMENT d.o.o. u stečaju

Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom