logo

KONEKTIRA d.o.o.

Djelatnosti žičane telekomunikacije