CROATIA-BATERIJE d.d.

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup