ORBICO d.o.o.

Trgovina na veliko kemijskim proizvodima • osnovano 1998. godine

Kontakt

Koturaška Cesta 69
Zagreb

☎ +385 1 3440 810

 

OIB85611744662

MBS080234144

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 3.187,8M 3.810,7M
Dobit (neto) 97,4M 149,0M
Imovina 1.610,7M 1.669,1M
Zaposleni 730 1,07k
Prosječna plaća 11,1k 7,71k
2020 2021
Prihodi 423,0M 505,7M
Dobit (neto) 12,9M 19,7M
Imovina 213,7M 221,5M
Zaposleni 730 1,07k
Prosječna plaća 1,47k 1,02k

Vlasnici i uprava

Branko Roglić predsjednik nadzornog odbora, jedini osnivač d.o.o
Josip Roglić zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Stjepan Roglić zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Maja Roglić član nadzornog odbora
Vjekica Roglić član nadzornog odbora
Jurij Tršan direktor
Mario Matić direktor
Romina Orešković Cvetanović direktor
Vesna Rendulić direktor

ORBICO d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 2.929,1M 3.003,4M 3.386,7M 3.187,8M 3.810,7M
Poslovni prihodi 2.922,7M 2.994,2M 3.244,0M 3.051,3M 3.646,0M
Poslovni rashodi 2.819,9M 2.882,2M 3.266,0M 3.062,1M 3.645,7M
Financijski prihodi 6,38M 9,27M 142,7M 136,4M 164,6M
Financijski rashodi 28,7M 47,3M 17,2M 28,2M 15,7M
Ukupni rashodi 2.848,7M 2.929,5M 3.283,2M 3.090,3M 3.661,5M
Dobit ili gubitak razdoblja 80,4M 73,9M 103,4M 97,4M 149,0M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 80,4M 73,9M 103,4M 97,4M 149,2M
Porez na dobit - - - - 122,4k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 943,7M 984,8M 1.395,3M 1.246,9M 1.197,0M
Nematerijalna imovina 21,4M 36,2M 52,9M 80,3M 119,7M
Materijalna imovina 219,0M 229,1M 215,8M 225,9M 257,4M
Financijska imovina 702,8M 719,0M 1.126,5M 940,6M 819,8M
Potraživanja 403,5k 403,5k 9,00k - 23,4k
Kratkotrajna imovina 407,6M 414,0M 360,0M 342,6M 461,3M
Potraživanja 226,6M 221,3M 218,3M 194,9M 279,5M
Financijska imovina 43,5M 22,8M 25,9M 24,6M 7,75M
Novac u banci i blagajni 16,5M 93,4M 43,2M 52,5M 56,5M
Ukupno aktiva 1.367,5M 1.410,6M 1.766,1M 1.610,7M 1.669,1M

ORBICO d.o.o. za trgovinu Zagreb