ORBICO d.o.o.

Trgovina na veliko kemijskim proizvodima • osnovano 1998. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Koturaška Cesta 69
Zagreb

☎ +385 1 3444 800

 

OIB85611744662

MBS080234144

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 505.773.877 569.037.416
Dobit (neto) 19.788.720 19.167.106
Imovina 221.529.427 243.989.691
Zaposleni 1.070 1.099
Prosječna plaća 1.023 1.252
2021 2022
Prihodi 3.810.753.280 4.287.412.415
Dobit (neto) 149.098.112 144.414.563
Imovina 1.669.113.472 1.838.340.331
Zaposleni 1.070 1.099
Prosječna plaća 7.713 9.436

Vlasnici i uprava

Branko Roglić predsjednik nadzornog odbora, jedini osnivač d.o.o
Josip Roglić zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Stjepan Roglić zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Maja Roglić član nadzornog odbora
Vjekica Roglić član nadzornog odbora
Jurij Tršan direktor
Mario Matić direktor
Romina Orešković Cvetanović direktor
Vesna Rendulić direktor

ORBICO d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 398.630.818 449.500.426 423.098.465 505.773.877 569.037.416
Poslovni prihodi 397.399.354 430.553.809 404.988.330 483.917.297 547.342.169
Poslovni rashodi 382.540.822 433.475.053 406.416.589 483.873.671 547.673.563
Financijski prihodi 1.231.451 18.946.624 18.110.135 21.856.575 21.695.246
Financijski rashodi 6.279.014 2.289.500 3.749.859 2.095.244 1.768.905
Ukupni rashodi 388.819.846 435.764.562 410.166.431 485.968.899 549.442.469
Dobit ili gubitak razdoblja 9.810.970 13.735.867 12.932.024 19.788.720 19.167.106
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 9.810.970 13.735.867 12.932.024 19.804.973 19.594.946
Porez na dobit - - - 16.254 427.840
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 130.717.848 185.200.837 165.495.786 158.880.031 163.071.704
Nematerijalna imovina 4.817.222 7.032.481 10.667.700 15.897.277 17.991.027
Materijalna imovina 30.415.935 28.652.038 29.982.611 34.171.718 32.300.144
Financijska imovina 95.431.139 149.515.110 124.845.478 108.807.925 112.112.211
Potraživanja 53.555 1.195 - 3.112 668.319
Kratkotrajna imovina 54.960.022 47.793.109 45.480.560 61.234.753 78.762.424
Potraživanja 29.381.890 28.978.836 25.868.197 37.101.312 34.296.332
Financijska imovina 3.039.014 3.441.290 3.275.833 1.029.924 1.353.026
Novac u banci i blagajni 12.408.940 5.734.406 6.978.157 7.502.300 9.640.551
Ukupno aktiva 187.229.674 234.408.033 213.777.753 221.529.427 243.989.691
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 3.003.483.904 3.386.760.960 3.187.835.392 3.810.753.280 4.287.412.415
Poslovni prihodi 2.994.205.440 3.244.007.680 3.051.384.576 3.646.074.880 4.123.949.577
Poslovni rashodi 2.882.253.824 3.266.017.792 3.062.145.792 3.645.746.176 4.126.446.467
Financijski prihodi 9.278.373 142.753.344 136.450.816 164.678.368 163.462.838
Financijski rashodi 47.309.236 17.250.244 28.253.316 15.786.616 13.327.821
Ukupni rashodi 2.929.563.136 3.283.268.096 3.090.398.976 3.661.532.672 4.139.774.288
Dobit ili gubitak razdoblja 73.920.760 103.492.896 97.436.336 149.098.112 144.414.563
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 73.920.760 103.492.896 97.436.336 149.220.576 147.638.127
Porez na dobit - - - 122.472 3.223.564
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 984.893.632 1.395.395.712 1.246.928.000 1.197.081.600 1.228.663.754
Nematerijalna imovina 36.295.364 52.986.232 80.375.792 119.778.040 135.553.398
Materijalna imovina 229.168.864 215.878.784 225.903.984 257.466.816 243.365.440
Financijska imovina 719.025.920 1.126.521.600 940.648.256 819.813.312 844.709.459
Potraživanja 403.513 9.005 - 23.450 5.035.457
Kratkotrajna imovina 414.096.288 360.097.184 342.673.280 461.373.248 593.435.487
Potraživanja 221.377.856 218.341.040 194.903.936 279.539.840 258.405.718
Financijska imovina 22.897.454 25.928.400 24.681.768 7.759.966 10.194.380
Novac u banci i blagajni 93.495.160 43.205.888 52.576.928 56.526.080 72.636.739
Ukupno aktiva 1.410.681.984 1.766.147.328 1.610.708.480 1.669.113.472 1.838.340.331

ORBICO d.o.o. za trgovinu Zagreb