logo

ČATEKS d.d.

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće

Matija Bilandžija

Matija Bilandžija

predsjednik nadzornog odbora
Sanja Horvat-Varga

Sanja Horvat-Varga

zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Nenad Leček

Nenad Leček

član nadzornog odbora
Sanja Kolarić

Sanja Kolarić

član nadzornog odbora
Stjepan Vinko

Stjepan Vinko

član nadzornog odbora
Verica Žlabravec

Verica Žlabravec

član nadzornog odbora
Zoran Košćec

Zoran Košćec

član nadzornog odbora