logo

Zemljani radovi

U ponudi za zemljani radovi se nalazi 325 dobavljača

PODUZETNIK d.o.o.

Oktavijana Valića 34, Rijeka

GP MILARDOVIĆ d.o.o.

Cernik 125, Čavle

TEHNO PROJEKT d.o.o.

Kalužica 2, Klana

SOLIN CERNA d.o.o.

Mladinov Dolac 5, Vinišće

TIM - USLUGE d.o.o.

Brda 29, Čavle

SUBAŠIĆ-ISKOP d.o.o.

Šturlićeva 5, Sesvete

GRAĐEVINSKI RADOVI, vl. Bogdan Pelagić

Stivanskih Težaka 14., Sutivan

HUMUS d.o.o.

Vilima Korajca 1, Velika

FICTOR d.o.o. u stečaju

Gorenska 18, Gornji Stupnik

M.G.-USLUGA d.o.o. - u stečaju

Strojarska 5, Sesvete

GAŠE d.o.o. u stečaju

Kosi, Ferenci 33, Viškovo