logo

Zastupanje domaćih i stranih tvrtki na domaćem i inozemnom tržištu

U ponudi za zastupanje domaćih i stranih tvrtki na domaćem i inozemnom tržištu se nalazi 81 dobavljača

VERBENA d.o.o.

V. Švalbe 45, Rovinj

PROMETHEUS d.o.o.

Centener 68, Rovinj

ROUX & VENTER d.o.o.

Casale 22, Rovinj

ADRIA ISTRA d.o.o.

Istarska 56, Rovinj

VERITAS HISTRIAE d.o.o.

Trgovačka 133, Vodnjan

IDUS KOMERC d.o.o.

D.Segalla 8, Rovinj

GAMA - 2004 d.o.o.

Centener 68, Rovinj

EXPLICITUS IMMOBILIS d.o.o.

D.Segalla 8, Rovinj

DOM 129 d.o.o.

D.Segalla 8, Rovinj

VIRTUS PUTOVANJA d.o.o.

I. Mažuranića 21, Rovinj

EPIDAURUS d.o.o.

Carera 13, Rovinj

BARBIERI AUTO d.o.o.

D. Segalla 8, Rovinj

SUP d.o.o.

Valdarke 2, Mali Lošinj

PAYTON d.o.o.

Pusta 5, Rovinj