logo

Zastupanje domaćih i stranih tvrtki na domaćem i inozemnom tržištu

U ponudi za zastupanje domaćih i stranih tvrtki na domaćem i inozemnom tržištu se nalazi 81 dobavljača

EURO PIZZA d.o.o.

Galanti 11 G, Krculi

A. G. EUROMONT d.o.o.

Vijeća Europe 95, Vukovar

EUROPA STAR d.o.o.

Zagrebačka 5, Rijeka

ICARUS d.o.o. u stečaju

Carera 102, Rovinj

ATIKA d.o.o.

Marco Garbin 1, Rovinj

HACIJENDA BALDAŠI d.o.o.

Dobrilina 9, Pula

ČUBANI - BALE d.o.o.

Čubani bb, Bale

BI TI ESSE d.o.o.

Krculi, Galanti 11/g, Žminj

ONIS d.o.o.

Pusta 5a, Rovinj

E.C.R.U.S. d.o.o.

D. Segalla 8, Rovinj

A. D. P. ulaganja d.o.o.

D.Segalla 8, Rovinj

JUVENTUS d.o.o.

Ribarski Prolaz 4, Rovinj

G. I. R. O . izgradnja d.o.o.

Flavijevska 12, Pula

NEPTUN MARIS d.o.o.

J. Rakovca 10, Rovinj

SOLOMUN d.o.o.

Labinske republike 3, Rovinj