logo

Zastupanje domaćih i stranih pravnih osoba u okviru registriranih djelatnosti

U ponudi za zastupanje domaćih i stranih pravnih osoba u okviru registriranih djelatnosti se nalazi 213 dobavljača

MEGA PACK d.o.o.

Stancija Pataj 83, Pazin

HYDRO SISTEMI d.o.o.

Pucići 3, Žminj

ENO MONDO d.o.o.

Borut 30, Cerovlje

VESTA j.d.o.o.

Stancija 56 A, Kašćerga

AVIOR HOLIDAYS 2 d.o.o.

Centener 7, Rovinj

MESAROLI LOGISTIKA d.o.o.

Mrgani 45, Kanfanar

PAP VALIDUS d.o.o.

Vrata Sv. Križa 1, Rovinj

AUTO HIT j.d.o.o.

Digitronska 33, Buje

PAX FILE 2018. d.o.o.

Benčićeva 66 B, Pula

OHM MANAGEMENT GROUP d.o.o.

Trg Vladimira Gortana 2/1, Opatija

C.I.S.MED d.o.o.

Severinska 8, Rijeka

S.F. PLACA d.o.o.

Saše Šantela 9, Pazin

L. GRADNJA d.o.o.

Ulica Monte Serpo 16, Pula