logo

Zastupanje domaćih i inozemnih tvrtki u okviru registriranih djelatnosti

U ponudi za zastupanje domaćih i inozemnih tvrtki u okviru registriranih djelatnosti se nalazi 98 dobavljača

PALMA TRI j.d.o.o. u stečaju

Baretićevo 16, Rijeka

ALPRO - RI d.o.o. u stečaju

Marinići bb, Viškovo

BETON DESIGN j.d.o.o. u stečaju

Šet. I. G. Kovačića 17, Rijeka

P. D. TRGOVINA d.o.o. u stečaju

Ulica Maršala Tita 77/6, Opatija

POMERSKA OŠTRIGA d.o.o.

Pomer bb, Medulin

ORIM 2 d. o .o. u stečaju

Predboršt 12, Klana