logo

Zaprimanje grupnih ili pojedinačnih pošiljaka cestom, željeznicom, zrakom ili morem (uključujući preuzimanje i distribuciju robe)

U ponudi za zaprimanje grupnih ili pojedinačnih pošiljaka cestom, željeznicom, zrakom ili morem (uključujući preuzimanje i distribuciju robe) se nalazi 61 dobavljača

ANCORIS d.o.o.

Pasjak 61, Šapjane

SRETNO PAŠKO SUNCE d.o.o.

Istarska 50, Novalja

EURO SISTEMI d.o.o.

Ribarska 22, Funtana

SUZI d.o.o.

Marčelji, Vrtače 4, Viškovo

VARIUS d.o.o.

Franje Čandeka 23/A, Rijeka

D. E. N. E. C. O. M. d.o.o.

Hegedušićeva 15, Rijeka

GLOBAL PAŠA d.o.o.

Kralja Tomislava 105, Crikvenica

KAŠTEL JANJEVAL d.o.o.

Ulica Janjeval 5/A, Tribalj

AS TRANS d.o.o.

Kukuljanovo 187/A, Kukuljanovo

STJEPAN PENDIĆ d.o.o.

Okršaj 20/A, Dražice

M. D. B. d.o.o.

Luki 6/A, Rijeka

TUTINI DVORI d.o.o.

Ive Vojnovića 5, Rijeka

AUTOGLOBAL d.o.o.

Mučići 88, Matulji

STUDIO TEA d.o.o.

Frankopanska bb, Crikvenica

A2 d.o.o.

Šetalište 13. divizije 77, Rijeka