logo

Vrećice za sajmove

U ponudi za vrećice za sajmove se nalazi 9 dobavljača

INTERMAX d.o.o.

Zelengaj 45/D, Zagreb

GRAFOKOR d.o.o.

Josipa Mokrovića 6, Zagreb

WELTPLAST d.o.o.

Velika cesta 33, Zagreb

ROBOTICA VREĆICE d.o.o.

8. Jazbinski odvojak 17A i B, Zagreb

NE-GO-PLAST d.o.o.

Basarovićeva 5, Velika Mlaka

GRAFIKA-GRAFOPRINT d.o.o.

Podrebar 3/A, Bestovje

LIMIK - PROM d.o.o.

Ivančići 28, Jastrebarsko

PREFERO d.o.o.

Iblerov trg 4, Zagreb