logo

Vrećice za nošenje

U ponudi za vrećice za nošenje se nalazi 22 dobavljača

RADOFORM d.o.o.

Samoborska cesta 110, Rakov Potok

INTERMAX d.o.o.

Zelengaj 45/D, Zagreb

DIZMAR d.o.o.

Majstorska 5, Zagreb

PRIMAX d.o.o.

Mirogojska ulica 27, Zadubravlje

GEC d.o.o.

Antuna Muhvića 44, Plešce

GRAFOKOR d.o.o.

Josipa Mokrovića 6, Zagreb

WELTPLAST d.o.o.

Velika cesta 33, Zagreb

ROBOTICA VREĆICE d.o.o.

8. Jazbinski odvojak 17A i B, Zagreb

VIPLAST d.o.o.

Kučanska 22, Varaždin

IPLAS d.o.o.

Ul.Jablanova 3, Osijek

METALOPLAST, vl. Damir Ocvirek

Stjepana Radića 162, Nova Kapela

HELANA-PAK d.o.o.

Vučanska 14, Zagreb

GRAFIKA-GRAFOPRINT d.o.o.

Podrebar 3/A, Bestovje

OPTIPLAST d.o.o.

Odra Sisačka 46, Odra Sisačka