logo

Vreće za građevinski otpad

U ponudi za vreće za građevinski otpad se nalazi 4 dobavljača

WELTPLAST d.o.o.

Velika cesta 33, Zagreb

SIPAS GALDOVO d.o.o.

Galdovačka 4, Sisak

OPTIPLAST d.o.o.

Odra Sisačka 46, Odra Sisačka

M.G. - SAMOBOR d.o.o.

Vjekoslava Babukića 10, Samobor