logo

Vanjska trgovina strojevima, opremom i priborom

U ponudi za vanjska trgovina strojevima, opremom i priborom se nalazi 300 dobavljača

MANDARIĆ ŠPED d.o.o.

Otona Ivekovića 40, Đakovo

OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o.

Kneza Trpimira 4, Osijek

DIVMAR d.o.o.

Sv.L.B.Mandića 111 v, Osijek

ELECTRONIC CENTER d.o.o.

Jegerova 14, Osijek

REKLAMART d.o.o. Osijek

Sv.L.B.Mandića 111/D, Osijek

MASSILIA d.o.o.

Petofi Sandora 206/a, Osijek

LIK d.o.o.

Dore Pejačević 12, Petrijevci

DIALOG d.o.o.

Ilirska 46, Osijek

KONIKOM d.o.o. u stečaju

Ulica Jablanova 43, Osijek

ELEKTROMODUL d.o.o.

Ribarska 4, Osijek

STIRENPLAST d.o.o.

K.A.Stepinca 33, Čepin

SLAVONIJA MK d.d. "u stečaju"

Vinkovačka 68, Osijek

HOTEL CENTRAL d.o.o.

Trg A.Starčevića 6, Osijek