logo

Vađenje šljunka, pijeska i gline

U ponudi za vađenje šljunka, pijeska i gline se nalazi 740 dobavljača

STRABAG d.o.o.

Ulica Petra Hektorovića 2, Zagreb

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Ulica grada Vukovara 41, Zagreb

PZC SPLIT d.d.

Svetog Mihovila 1, Dugopolje

GEOTEHNIKA d.o.o.

Put Puntinka 33, Selca

KNAUF d.o.o.

Uzdolje polje 91, Uzdolje

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

Ribarska 1, Osijek

ACCRA d.o.o.

Luka II broj 1, Duće

BETON-LUČKO d.o.o.

Lučko, Puškarićeva 1/b, Zagreb

IGMA d.o.o.

Ciglana 10, Koprivnica

DICTA d.o.o.

Kneza Trpimira 23, Osijek

KAMGRAD d.o.o.

Josipa Lončara 1/h, Zagreb

BONUS TRGOVINA d.o.o.

H.V. Hrvatinića 100/A, Vinkovci

TURKOVIĆ d.o.o.

Kneza Mislava 2, Velika Gorica