logo

Vađenje kamena

U ponudi za vađenje kamena se nalazi 746 dobavljača

STRABAG d.o.o.

Ulica Petra Hektorovića 2, Zagreb

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Ulica grada Vukovara 41, Zagreb

TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o.

Kralja Držislava 5, Knin

DIV GRUPA d.o.o.

Bobovica 10/A, Samobor

PZC SPLIT d.d.

Svetog Mihovila 1, Dugopolje

MAXAM DETINES d.o.o.

Mahovo 170, Martinska Ves

KNAUF d.o.o.

Uzdolje polje 91, Uzdolje

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

Ribarska 1, Osijek

BETON-LUČKO d.o.o.

Lučko, Puškarićeva 1/b, Zagreb

IGMA d.o.o.

Ciglana 10, Koprivnica

ACCRA d.o.o.

Luka II broj 1, Duće

H Š d.o.o.

Ulica Kneza Branimira 1, Zagreb

Kamen-Ingrad d.d. ˝u stečaju˝

Trg bana Jelačića 9, Velika