logo

Uzgoj usjeva i stoke (mješovita proizvodnja)

U ponudi za uzgoj usjeva i stoke (mješovita proizvodnja) se nalazi 516 dobavljača

HETA d.o.o.

Vlaška 62, Zagreb

RIGETA d.o.o.

Žitnjak Bogdani 66, Zagreb

CEZAREJA d.o.o.

Kolodvorska 2, Nijemci

IND - EKO d.o.o.

Korzo 40/2, Rijeka

AGROLAND d.o.o.

Vinkovačka cesta 11, Virovitica

ŽITO d.o.o.

Đakovština 3, Osijek

ZLINJE d.o.o.

Ulica br. 1 30/I, Blato

NAPREDAK PZ

Naselje šećerane 59, Županja

AGROKOKA - PULA d.o.o.

Želiski 25, Barban

RAK d.o.o.

Staroplavnička 81, Bjelovar

AGROOPREMA d.o.o.

Ulica Hrvatskog Sabora 24/a, Zadar

AGROLAGUNA d.d.

Mate Vlašića 34, Poreč

BODAT d.o.o.

Kralja Zvonimira 127, Vinkovci

BSRZ DARĐANKA

Osječka 103, Darda

STIMO d.o.o.

Ulica hrvatskog proljeća 8, Bjelovar