logo

Uspostavljanje suradnje s međunarodnim i stranim financijskim ustanovama za poticanje tehnološkog poduzetništva (primjerice ustanove rizičnog kapitala i sl.)

U ponudi za uspostavljanje suradnje s međunarodnim i stranim financijskim ustanovama za poticanje tehnološkog poduzetništva (primjerice ustanove rizičnog kapitala i sl.) se nalazi 10 dobavljača

AGROROVINJ d.o.o.

Augusta Ferrija 7, Rovinj

AZRA d.o.o.

Kratka 1, Varaždin

RAZVOJNA AGENCIJA SJEVER-DAN d.o.o.

Trg bana Josipa Jelačića 17, Varaždin

SISAK PROJEKTI d.o.o.

Rimska 26, Sisak

SI-MO-RA d.o.o.

Rimska 28, Sisak

RAZVOJNA AGENCIJA BRTONIGLA d.o.o.

Mlinska ulica 2, Brtonigla

POVRATAK d.o.o.

Nebojan bb, Petrinja

POSLOVNE ZONE SISAK d.o.o.

Nikole Tesle 17, Sisak