logo

Usluge sačmanja, lakiranja i oblaganja čeličnih konstrukcija

U ponudi za usluge sačmanja, lakiranja i oblaganja čeličnih konstrukcija se nalazi 4 dobavljača

ENIKON d.d.

Veslačka 6, Zagreb

VETA d.o.o.

Mala Švarča 155, Karlovac

OLT d.d. u stečaju

K.P.Svačića 4, Osijek

PRIMABIRO d.o.o.

Zrinsko-Frankopanska 23, Čakovec