logo

Uređaji, spremnici, kotlovi, rezervoari od aluminija

U ponudi za uređaji, spremnici, kotlovi, rezervoari od aluminija se nalazi 3 dobavljača

METAL-VURAIĆ d.o.o.

Breznički Hum 5, Breznički Hum

PRIMABIRO d.o.o.

Zrinsko-Frankopanska 23, Čakovec

HALLUX d.o.o. u stečaju

Orahovac 19, Zagreb