logo

Tisak na plastičnu foliju

U ponudi za tisak na plastičnu foliju se nalazi 22 dobavljača

GEC d.o.o.

Antuna Muhvića 44, Plešce

MABA-COM d.o.o. u stečaju

Brezjanski put 33, Brezje

KOPRIVA-GRAF d.o.o.

Hećimovićeva 12, Zagreb

DMM-GRAF d.o.o.

Zamlačka 27, Velika Mlaka

PRINT FAKTOR d.o.o.

Križna 18, Zagreb

VEDASO d.o.o.

Ulica jasmina 38/a, Zagreb

TIMEP d.o.o.

Hrvatskog proljeća 20 A, Zagreb

SOS SITOTISAK d.o.o.

Novska 12, Zagreb

EKOGRAF d.o.o.

Zdenački zavoj 37/a, Zagreb

SOLAR PROTECT, vl. Vanja Kokić

Vežarovice 2, Kaštela

"SITOPRINT", vl. Jadranko Rožić

Marija Babića 17, Zagreb

LIBOR d.o.o. u stečaju

Ede Jardasa 32, Rijeka

TRGOTISAK d.o.o.

L.Bezeredija 12, Čakovec

ERAH d.o.o.

Maria Gennaria 29/b, Rijeka