logo

Tisak na ambalažu

U ponudi za tisak na ambalažu se nalazi 32 dobavljača

KARTON - PAK d.o.o.

Mažinjica 104, Buzet

NEOGRAF d.o.o.

Žlibina 4, Kraljevica

MASAPRINT d.o.o.

Dobri dol 24, Zagreb

ROTOPLAST d.o.o.

Kerestinec, Poduzetnička 7, Sveta Nedelja

MABA-COM d.o.o. u stečaju

Brezjanski put 33, Brezje

GRAFOKOR d.o.o.

Josipa Mokrovića 6, Zagreb

CREDO d.o.o.

Ulica Javora 12, Osijek

KASANIĆ d.o.o.

Vunarići 9, Zagreb

HERAKOVIĆ d.o.o.

1. Poljski Put 18, Zagreb

5PRINT d.o.o.

Zavidovička 42, Zagreb

PP - ZUM d.o.o.

Matije Ivanića 3, Zagreb

LANA-KARLOVAČKA TISKARA d.d.

Banija 127, Karlovac

KOPRIVA-GRAF d.o.o.

Hećimovićeva 12, Zagreb

VIPLAST d.o.o.

Kučanska 22, Varaždin