logo

Slobodne zone, bescarinske zone

U ponudi za slobodne zone, bescarinske zone se nalazi 7 dobavljača

FILIR d.o.o.

Vijeća Europe 36, Vukovar

ZONA SJEVER d.o.o.

Gospodarska 1, Trnovec

JADROŠPED d.o.o.

Šetalište A.Kačića Miošića 13, Rijeka

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.

Kukuljanovo 182/2, Kukuljanovo

LUČKA UPRAVA VUKOVAR

Parobrodarska 5, Vukovar