logo

Skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja ( obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada ) odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada

U ponudi za skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja ( obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada ) odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada se nalazi 641 dobavljača

ENERGOSPEKTAR d.o.o.

Matije Divkovića 71, Zagreb

FIBA-PROM d.o.o.

Luje Naletilića 29, Zagreb

GOLD MEDIA TIME j.d.o.o.

Zrinskih i Frankopana 4, Varaždin

UNA MONTAŽA d.o.o.

Vilanci 3/C, Tuhelj

NOVA NATURA d.o.o.

Ulica Grada Vukovara 60, Đurđevac

SNF ADRIATIC d.o.o.

Josipa Lončara 3, Zagreb

PANPELET d.o.o.

Trg J.J. Strossmayera 6, Križevci

DICTA d.o.o.

Kneza Trpimira 23, Osijek

HIDRO DATA d.o.o.

Ulica Milivoja Matošeca 3 A, Zagreb

GEO DRIL d.o.o.

Stjepana Radića 5C, Forkuševci

DALEKOVOD PROIZVODNJA d.o.o.

Ulica Trnošćica 17, Dugo Selo

B3 d.o.o.

Zagrebačka 51, Varaždin

GORSKI SNOVI d.o.o.

Nikole Cara 1, Rijeka