logo

Ribarstvo, mrijestilišta i ribnjaci te usluge

U ponudi za ribarstvo, mrijestilišta i ribnjaci te usluge se nalazi 25 dobavljača

JADRANKA KAMPOVI d.o.o.

Dražica 1, Mali Lošinj

AQUILO d.o.o.

Augustina Vivode 22, Umag

MARILAGUNA d.o.o.

Flanatička 11, Pula

AMELIE d.o.o.

Dražica 10/A, Mali Lošinj

MONO d.o.o.

Kralja Petra Svačića 27, Biograd Na Moru

MAPA d.o.o.

Milene Rakvin Mišlov 1, Kali

ZADRUGA BRANITELJA DRAGOVOLJAC GRADINA

Trg kralja Zvonimira 3, Gradina

AM BRKIĆ d.o.o.

Dedići 115, Zagreb

BRANITELJSKA ZADRUGA - DUBRAVA NOVA

Vodanovi 30a, Dubrava Kod Tisna

ZADRUGA DRIVENIČANI

Stanica 1, Drivenik