logo

Rezervni dijelovi za gospodarska vozila, kamione i autobuse

U ponudi za rezervni dijelovi za gospodarska vozila, kamione i autobuse se nalazi 91 dobavljača

STRADA d.o.o.

Slavonska avenija 53, Zagreb

FEROS d.o.o.

Čulinečka 234, Zagreb

TPZ d.o.o.

Novoselska 25, Zagreb

EUROline d.o.o. u stečaju

Kovinska 5, Zagreb

M.A.G.-D.D. d.o.o.

Ivana Meštrovića 27A, Šibenik

EURO DAUS d.d.

Put Mostina 1, Split

KA PROM d.o.o.

Izidora Kršnjavog 2, Karlovac

VOLVO GROUP CROATIA d.o.o.

Karlovačka cesta 94, Zagreb

KANZA d.o.o.

Hrvatske neovisnosti 14, Split

Co KUNA d.o.o.

Vijenac Jakova Gotovca 2, Osijek

DILABOR d.o.o.

Stupničke šipkovine 1, Donji Stupnik

MILANO-SERVIS d.o.o.

Avenija Većeslava Holjevca 18, Zagreb

BONASSIN DIJELOVI j.d.o.o.

Ede Starca 11, Rijeka

BENUSSI d.o.o.

Fažanska cesta 86, Fažana

BRIONI d.d.

Šijanska cesta 4, Pula