logo

Rastezljive folije za omatanje paleta

U ponudi za rastezljive folije za omatanje paleta se nalazi 13 dobavljača

RADOFORM d.o.o.

Samoborska cesta 110, Rakov Potok

DIZMAR d.o.o.

Majstorska 5, Zagreb

GEC d.o.o.

Antuna Muhvića 44, Plešce

WELTPLAST d.o.o.

Velika cesta 33, Zagreb

BADIS d.o.o. u stečaju

Industrijska zona Podi, Dolačka 4, Šibenik

HURANIJA d.o.o.

Krešimirova Ulica 115, Vranjic

MURAPLAST d.o.o.

Sajmišna 16, Kotoriba

FOST NOVI d.o.o.

Radnička cesta 48, Zagreb

METALOPLAST, vl. Damir Ocvirek

Stjepana Radića 162, Nova Kapela

MAKRO d.o.o.

Matice Hrvatske 5, Dugopolje

PAKPLUS d.o.o.

Hrvatskih branitelja 3, Čakovec