logo

Računovdstveni i knjigovodstveni poslovi

U ponudi za računovdstveni i knjigovodstveni poslovi se nalazi 8 dobavljača

NANKO d.o.o. u stečaju

Kuševačka 44, Zagreb

DISK d.o.o.

Stjepana Radića 60, Šibenik

Centrice Castellum d.o.o.

Marohnićeva 3, Zagreb

SPAJALICA d.o.o.

Hećimovićeva 1, Zagreb

SAVJETNIK d.o.o.

Frana Krste Frankopana 59, Darda

PLATINUM d.o.o.

Ivana Viteza od Sredne 11, Zadar

BASTIJANČIĆ d.o.o. u stečaju

Brajkovići 19, Kanfanar