logo

Projektiranje i izvođenje reparaturnog zavarivanja

U ponudi za projektiranje i izvođenje reparaturnog zavarivanja se nalazi 7 dobavljača

CEMENT BIK d.o.o.

Mali dol 23, Slavonski Brod

MONTCOMMERCE d.o.o.

Kukuljanovo 452, Kukuljanovo

MULTITEH INDUSTRIJA d.o.o.

Kosorci 35, Čavle

CONOR d.o.o.

Lička 82, Slavonski Brod

Studio Brod d.o.o.

Osječka 191, Slavonski Brod

CK MONT d.o.o. u stečaju

Ivana Grohovca 2, Rijeka