logo

Proizvodnja umjetnih i sintetičkih vlakana

U ponudi za proizvodnja umjetnih i sintetičkih vlakana se nalazi 114 dobavljača

MEYER d.o.o.

Varaždinska 46, Sudovčina

OREON PRO d.o.o.

Šebetićeva 5, Karlovac

W group d.o.o.

Ivana Severa 2/A, Varaždin

AEROCOM ADRIA d.o.o.

Janka Polić Kamova 74, Rijeka

VODOPLAST d.o.o.

Bedema ljubavi 74 A, Sesvete

DETERMINO d.o.o.

Maunska 8, Zagreb

UNION d.d.

Rapska 33, Zagreb

PODOVI OPAČAK d.o.o.

Trondheimska 4/D, Split

SCOTT BADER d.o.o.

Radnička cesta 173 i, Zagreb

AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o.

Jadranski trg 4, Rijeka

KOMPAS NOVA d.o.o.

Milutina Barača 58, Rijeka

OPEKA TRADE d.o.o.

Vukovarska 215, Osijek

BAYER d.o.o.

Radnička cesta 80, Zagreb

BOROVO d.d.

Dr. Ante Starčevića 2/D, Vukovar

Co KUNA d.o.o.

Vijenac Jakova Gotovca 2, Osijek