logo

Proizvodnja svih vrsta ambalaže

U ponudi za proizvodnja svih vrsta ambalaže se nalazi 2 dobavljača

CONEXIN d.o.o.

Trg hrvatskih Ivanovaca 3, Ivanec

RSV-PAK d.o.o. u likvidaciji

Vijenac 107. brigade HV 4, Valpovo