logo

Proizvodnja, radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme

U ponudi za proizvodnja, radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme se nalazi 506 dobavljača

VERTIV CROATIA d.o.o.

Selska Cesta 93, Zagreb

EZ ENGINEERING d.o.o.

Ulica Mile Gojsalić 4, Zadar

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Ulica grada Vukovara 41, Zagreb

INTERVAL d.o.o.

Pešćićići 19, Viškovo

PERFORMANCE CARS d.o.o.

Travanjska ulica 23, Sesvete

M SAN GRUPA d.d.

Buzinski prilaz 10, Zagreb

AEROCOM ADRIA d.o.o.

Janka Polić Kamova 74, Rijeka

INTIS d.o.o.

Buzin, Ul. Bani 73/A, Zagreb

SCS ALKA d.o.o.

Petra Svačića bb, Garešnica

VALALTA d.o.o. Rovinj

Cesta za Valaltu-Lim 7, Rovinj

DETERMINO d.o.o.

Maunska 8, Zagreb

SUPER SPORT d.o.o.

Krčka 18/d, Zagreb

DISPANDO d.o.o.

Starogradska 15 A, Samobor

AREA LIGHTING d.o.o.

Maksimirska cesta 132, Zagreb