logo

Proizvodnja, radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme

U ponudi za proizvodnja, radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme se nalazi 506 dobavljača

VERTIV CROATIA d.o.o.

Selska Cesta 93, Zagreb

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Ulica grada Vukovara 41, Zagreb

EZ ENGINEERING d.o.o.

Ulica Mile Gojsalić 4, Zadar

M SAN GRUPA d.d.

Buzinski prilaz 10, Zagreb

INTERVAL d.o.o.

Pešćićići 19, Viškovo

PERFORMANCE CARS d.o.o.

Travanjska ulica 23, Sesvete

VALALTA d.o.o. Rovinj

Cesta za Valaltu-Lim 7, Rovinj

AEROCOM ADRIA d.o.o.

Janka Polić Kamova 74, Rijeka

SCS ALKA d.o.o.

Petra Svačića bb, Garešnica

INTIS d.o.o.

Buzin, Ul. Bani 73/A, Zagreb

DETERMINO d.o.o.

Maunska 8, Zagreb

SERVUS d.o.o.

Dr.Ivana Novaka 32/a, Čakovec

SUPER SPORT d.o.o.

Krčka 18/d, Zagreb

UNION d.d.

Rapska 33, Zagreb