logo

Proizvodnja, radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme

U ponudi za proizvodnja, radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme se nalazi 506 dobavljača

VERTIV CROATIA d.o.o.

Selska Cesta 93, Zagreb

EZ ENGINEERING d.o.o.

Ulica Mile Gojsalić 4, Zadar

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Ulica grada Vukovara 41, Zagreb

INTERVAL d.o.o.

Pešćićići 19, Viškovo

M SAN GRUPA d.d.

Buzinski prilaz 10, Zagreb

PERFORMANCE CARS d.o.o.

Travanjska ulica 23, Sesvete

AEROCOM ADRIA d.o.o.

Janka Polić Kamova 74, Rijeka

VALALTA d.o.o. Rovinj

Cesta za Valaltu-Lim 7, Rovinj

SCS ALKA d.o.o.

Petra Svačića bb, Garešnica

INTIS d.o.o.

Buzin, Ul. Bani 73/A, Zagreb

DETERMINO d.o.o.

Maunska 8, Zagreb

SUPER SPORT d.o.o.

Krčka 18/d, Zagreb

AREA LIGHTING d.o.o.

Maksimirska cesta 132, Zagreb

DISPANDO d.o.o.

Starogradska 15 A, Samobor