logo

Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme, i to:

U ponudi za proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme, i to: se nalazi 6 dobavljača

URBIS RIJEKA d.o.o. u stečaju

Žegoti 36/B, Kastav

MEGA - PROM. d.o.o.

Pulac 22/A, Rijeka

TOMA - AL. d.o.o.

Vozišće 80, Viškovo

DESIGN LAB d.o.o.

Juraši 61, Viškovo

EL - DIV d.o.o.

Nike Katunara 9, Rijeka