logo

Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

U ponudi za proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom se nalazi 31 dobavljača

MERITUM INŽENJERING d.o.o.

Poljička cesta 32, Split

KD KOSTRENA d.o.o.

Žuknica 1/b, Kostrena

STUDIO 42 d.o.o.

Jurkovićeva 4, Zagreb

VDM ENERGIJA d.o.o.

Gregurovec 23, Gregurovec

KEPOL TERMINAL d.o.o.

Gaženička cesta 34, Zadar

EKOPLUS d.o.o.

Marčelji, Pogled 2/4, Viškovo

OKSID d.o.o.

Antuna Mihanovića 10, Darda

TANKERSKA PLOVIDBA d.o.o. u stečaju

Ruščičkih žrtava 45, Rušćica

PLINARA d.o.o.

Industrijska 17, Pula

VODICE-INŽENJERING d.o.o.

Obala Juričev Ive Cote 9, Vodice

IRI SISAK d.o.o. u likvidaciji

Braće Kavurića bb, Sisak

SPV d.o.o.

Repišće 7, Jastrebarsko

PIS d.o.o.

Ohridska 17, Vinkovci

PRO INTEGRIS d.o.o.

Lovački put 7, Split

IVAMONT d.o.o.

Vulinčeva 24, Ivanić-Grad