logo

Proizvodnja nevatrostalnih i vatrostalnih keramičkih proizvoda osim za uporabu u građevinarstvu

U ponudi za proizvodnja nevatrostalnih i vatrostalnih keramičkih proizvoda osim za uporabu u građevinarstvu se nalazi 2 dobavljača

VARIUS d.o.o.

Franje Čandeka 23/A, Rijeka

VAL-GRUPA d.o.o.

Ivana Ančića 2, Zagreb