logo

Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, ispitivanje, za navigacijske i druge namjene, osim kontrolne opreme za industrijske procese

U ponudi za proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, ispitivanje, za navigacijske i druge namjene, osim kontrolne opreme za industrijske procese se nalazi 119 dobavljača

VERTIV CROATIA d.o.o.

Selska Cesta 93, Zagreb

MESSIS d.o.o.

Froudeova 7, Zagreb

SUPRA INFORMATIKA d.o.o.

Ksaver 196, Zagreb

BRODSKO UPRAVLJANJE d.o.o.

114. brigade 12, Split

ATYS-CO d.o.o.

Ulica Kralja Petra Krešimira IV 13, Samobor

A-Z MARINE C d.o.o.

Save Jugo Bujkove 1, Rijeka

AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o.

Jadranski trg 4, Rijeka

KOMPAS NOVA d.o.o.

Milutina Barača 58, Rijeka

CMC GROUP d.o.o.

Sv. Ivan 3/2, Buzet

ECCOS-INŽENJERING d.o.o.

I Pile 21, Zagreb

BASAR d.o.o.

Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 4/A, Barilović

MOTIKA d.o.o.

Matiki 12, Žminj

P. B. S. d.o.o.

Ivana Matrljana 28/A, Rijeka

INMEL d.o.o.

Šoići bb, Industrijska zona, Kostrena