logo

Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)

U ponudi za pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) se nalazi 6088 dobavljača

EUROPARTS d.o.o.

Roberta Frangeša Mihanovića 7, Zagreb

KALDERA d.o.o.

Mihovila Pavlinovića 4, Zadar

EMLIK j.d.o.o.

Trg kralja Petra Krešimira IV. 1, Velika Gorica

PID AUTOMATIKA d.o.o.

Radnička cesta 1 A, Zagreb

HIT INSTALACIJE j.d.o.o.

Katalinićev prilaz 4, Split

MGA LOGISTIKA d.o.o.

Kovinska ulica 4 A, Zagreb

Pragmatic j.d.o.o.

Vijeće Europe 17, Vukovar

FAMILY CHOICE d.o.o.

Dubrava 159, Zagreb

SICHER TIM d.o.o. u stečaju

Vijeće Europe 17, Vukovar

MEHANIKA JURIĆ j.d.o.o.

Utinjska 1. odvojak 4, Zagreb

DIGISTORE d.o.o.

Slavonska avenija 53, Zagreb

ENTRANCE PLUS d.o.o.

Zagrebačka 49 E, Sesvete

D & Z AUTOMOBILI d.o.o.

Dugave 29, Ogulin

AKORN DISTRIBUTION d.o.o.

Vrtni put 5, Zagreb