logo

Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)

U ponudi za pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering) se nalazi 35230 dobavljača

KOVA d.o.o.

Mraclin, Braće Radić 122/b, Velika Gorica

NORTHERN SUNSHINE FARMS d.o.o.

Planinska 13 A, Zagreb

NEPCE SVIJET d.o.o.

Bakarska ulica 17, Zagreb

PERFORMANCE CARS d.o.o.

Travanjska ulica 23, Sesvete

BIROS PLUS d.o.o.

Vukovarska 34, Dubrovnik

TAKO DOBRO d.o.o. u stečaju

Višnjevac 3, Zagreb

LAMERO 2015 d.o.o.

Ratarska 12, Zagreb

SOKOLIĆ d.o.o.

Vručić 35, Nerezine

UNI VIRIDAS d.o.o.

Ulica Tečine 5, Babina Greda

Distributed things d.o.o.

Wickerhauserova 14, Zagreb

LUXURY COSMETICS d.o.o.

Janeza Trdine 9, Rijeka

INA d.d.

Avenija V. Holjevca 10, Zagreb

MENZEL RECIKLAŽA d.o.o.

Prigorska ulica 18, Soblinec

OSTREA d.o.o.

Hrvatske vlade 1, Stankovci

FRIGO FOOD d.o.o.

Vojvodići 11, Novaki