logo

Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)

U ponudi za pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering) se nalazi 1338 dobavljača

ROSA MYSTICA d.o.o.

Nova Ves 3, Zagreb

LEPIRAC d.o.o.

Lepirac 1/A, Bjelovar

DOMINUS d.o.o.

Jušići 129, Jurdani

LAKOTA d.o.o.

Zlatarska 11, Bestovje

LIDER TRGOVINA d.o.o.

Družilovec 97, Veliko Trgovišće

ANGELINA SERVIS d.o.o.

Kralja Petra Krešimira IV 30, Biograd Na Moru

BLANCURA j.d.o.o.

Ivana Mažuranića 18, Zadar

EURO KURIR d.o.o.

Ante Kovačića 26, Hrastina

FRA VICTUS d.o.o.

Degenova 9, Zagreb

CAREVO RUHO d.o.o.

Trg Bleiburških žrtava 1945 1, Samobor

VITA ZOO d.o.o.

Rudarska 1, Labin

ELEGANCIJA MODA d.o.o.

Borovci 5 A, Zagreb

PARS PRO TOTO d.o.o.

Marka Vukasovića 22, Samobor

CENTAR PRIKOLICA ZAGREB d.o.o.

Ciglarska 9, Hrvatski Leskovac

MARUNA d.o.o.

Grančarska V odvojak 6, Zagreb