logo

Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)

U ponudi za pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering) se nalazi 1338 dobavljača

KALU GRADNJA d.o.o.

Stubička 477, Donja Bistra

LI-LU PROMET d.o.o

Maretićeva 8, Zagreb

NULTI PROJEKT d.o.o.

Ulica Drage Ivaniševića 4, Zagreb

BOŠČIĆ GRADNJA d.o.o.

Čučerska cesta 300 A, Zagreb

KLANAC GRADITELJSTVO d.o.o.

Put Kruševa 2, Obrovac

AQUALIS MARINIĆI d.o.o.

Marinići 11, Viškovo

MULTIMON - MONTAŽA d.o.o.

Mrkšina 19D, Zagreb

EAGLE DESIGN d.o.o.

Horvatova ulica 82, Zagreb

ZIGANTE d.o.o.

Kostanjica 57, Grožnjan

TRIMONT j.d.o.o.

Put Torova 16, Vir

DELTA TREND d.o.o.

Bjanižov 3, Omišalj

GOLD TRON d.o.o.

Ilije Gregorića 107, Brdovec

SANJA PANDŽIĆ d.o.o.

Starenice 13, Bibinje