logo

Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)

U ponudi za pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering) se nalazi 1338 dobavljača

NULTI PROJEKT d.o.o.

Ulica Drage Ivaniševića 4, Zagreb

MULTIMON - MONTAŽA d.o.o.

Mrkšina 19D, Zagreb

TRIMONT j.d.o.o.

Put Torova 16, Vir

BOŠČIĆ GRADNJA d.o.o.

Čučerska cesta 300 A, Zagreb

AGROMAIS d.o.o.

Savska cesta 72/A, Sesvete

WOOD d.o.o.

Kožinska cesta 25, Kožino

AQUALIS MARINIĆI d.o.o.

Marinići 11, Viškovo

SANJA PANDŽIĆ d.o.o.

Starenice 13, Bibinje

Dalmart d.o.o.

Ivana Kozarca 48, Vinkovci

BODEGA ZADAR d.o.o.

Široka ulica 3, Zadar

KLANAC GRADITELJSTVO d.o.o.

Put Kruševa 2, Obrovac

LI-LU PROMET d.o.o

Maretićeva 8, Zagreb

GOLD TRON d.o.o.

Ilije Gregorića 107, Brdovec