logo

Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pićem i napitcima, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu, i catering i pružanje usluge smještaja

U ponudi za pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pićem i napitcima, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu, i catering i pružanje usluge smještaja se nalazi 3 dobavljača

KANIKA d.o.o.

Nikole Pavića 11, Zagreb

KULTURA PROSTORA d.o.o.

Matije Divkovića 1, Zagreb

WORLD CLASS GRUPA d.o.o. u stečaju

Izidora Kršnjavoga 1, Zagreb