logo

Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom javnom cestovnom prijevozu

U ponudi za prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom javnom cestovnom prijevozu se nalazi 1738 dobavljača

ELEKTROMAX d.o.o.

Marinići 172, Viškovo

SCAM MARINE d.o.o.

Mavri 1/2, Viškovo

PELAGOS NET FARMA d.o.o.

Gaženička cesta 28 B, Zadar

KARTON - PAK d.o.o.

Mažinjica 104, Buzet

MINERAL IGM d.o.o.

Zapužane 102, Zapužane

MARIN ARMATURE d.o.o.

Pećine 8, Rijeka

MAERSK CROATIA d.o.o.

Fiorella La Guardia 13, Rijeka

PETROL d.o.o.

Otok, Oreškovićeva 6/h, Zagreb

M - PROJEKT d.o.o.

Maršeti 16/I, Pazin

PPD CROATIA d.o.o.

Badalićeva 26 F, Zagreb

CRISTIANO d.o.o.

Ciottina 9/2, Rijeka

BOKULJIĆ-B d.o.o.

Požeška ulica 7, Sesvete

MICK d.o.o.

Kukuljanovo 447, Kukuljanovo

EKSPERT GRADNJA d.o.o.

Trg Fontana 2, Buzet