logo

Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom javnom cestovnom prijevozu

U ponudi za prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom javnom cestovnom prijevozu se nalazi 1738 dobavljača

ELEKTROMAX d.o.o.

Marinići 172, Viškovo

SCAM MARINE d.o.o.

Mavri 1/2, Viškovo

PELAGOS NET FARMA d.o.o.

Gaženička cesta 28 B, Zadar

KARTON - PAK d.o.o.

Mažinjica 104, Buzet

MINERAL IGM d.o.o.

Zapužane 102, Zapužane

MARIN ARMATURE d.o.o.

Pećine 8, Rijeka

MAERSK CROATIA d.o.o.

Fiorella La Guardia 13, Rijeka

PPD CROATIA d.o.o.

Badalićeva 26 F, Zagreb

PETROL d.o.o.

Otok, Oreškovićeva 6/h, Zagreb

M - PROJEKT d.o.o.

Maršeti 16/I, Pazin

CRISTIANO d.o.o.

Ciottina 9/2, Rijeka

BOKULJIĆ-B d.o.o.

Požeška ulica 7, Sesvete

MICK d.o.o.

Kukuljanovo 447, Kukuljanovo

EKSPERT GRADNJA d.o.o.

Trg Fontana 2, Buzet