logo

Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prijevozu

U ponudi za prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prijevozu se nalazi 220 dobavljača

POMGRAD INŽENJERING d.o.o.

Stinice 26/B, Split

A. B. C. TEHNIKA d.o.o.

Labinska 41, Rijeka

MARKET-MATEKOVIĆ d.o.o.

Visoko 103/b, Visoko

ZM-MONTAL d.o.o.

Ulica Narodnog preporoda 12, Šibenik

KRAS - GRUPA d.o.o.

Ulica 26.Divizije 8, Lovran

ADRIAL PLUS d.o.o.

Ulica Narodnog preporoda 12, Šibenik

RIVA SUNCA d.o.o.

Obala hrvatske morarice 1, Šibenik

MAGNUS GUBERNATOR d.o.o.

Kvaternikova ulica 154 H, Zagreb

URBIS RIJEKA d.o.o. u stečaju

Žegoti 36/B, Kastav

SOHA d.o.o.

Štivar 1, Kastav

ARCADE TAURUS d.o.o.

Šetalište Carmen Sylve 14/A, Opatija

VARIUS d.o.o.

Franje Čandeka 23/A, Rijeka

OLING d.o.o.

Marinići 102, Viškovo

IDEJA d.o.o.

Janka Polić Kamova 103, Rijeka

CHAKY d.o.o.

Pavleka Miškine 52, Strahoninec